algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze Online Fotowebshop, in relatie tot haar producten aangeboden op deze site of afgeleiden daarvan. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 Alle aanbiedingen op onze Interactieve Nabestelsite zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
2.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

3. Overmacht
3.1 Wij kunnen, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u echter in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

4. Kwaliteit van geleverde producten
4.1 Tussen het eerder aan u geleverde beeldmateriaal en/of door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. De Online Fotowebshop is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.
4.2 Wij wijzen de klant er op dat de kwaliteit van het eventueel door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Bij producten welke van onze professionele bestanden zijn vervaardigd zullen conform de door u, via de site opgegeven criteria worden vervaardigd.

5. Productassortiment
5.1 Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen kleine afwijkingen bestaan.

6. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten
6.1 Beeldmateriaal dat wordt gebruikt valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij de fotograaf.
6.2 De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij de Online Fotowebshop. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

7. Recht
7.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Inloggen met uw verkregen inlogfolders

Inloggen met een inlogfolder welke u heeft ontvangen

U heeft een of meerdere loginfolders ontvangen? Log in met de gegevens op uw ontvangen inlogfolder om uw foto's te kunnen zien.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
×

Wachtwoord vergeten

Nieuw wachtwoord aanvragen

×

Upload uw eigen fotografie

Deze afbeeldingen zijn vervolgens te combineren en te bestellen met de eindproducten op onze website. Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen dient u hoge resolutie afbeeldingen te uploaden. Dit is het formaat foto wat direct uit uw fototoestel komt.

Foto's welke u van internet haalt hebben in veel gevallen een lage resolutie waardoor deze onscherp worden bij het afdrukken op fotopapier of het verwerken in een eindproduct. Tijdens het uploaden controleert het systeem of uw foto aan de eisen voldoet. Vanuit de ge-uploade fotografie kunt u verder met de bestelling van uw product.

Selecteer een
foto vanaf uw computer

Selecteer een foto via onderstaande button vanaf uw PC. U kunt de foto daarna uploaden door op de button “versturen” te klikken.

Selecteer een afbeelding

Uw afbeelding is helaas niet geschikt voor ons systeem, de afbeelding moet voldoen aan de onderstaande eisen. Probeer het met een nieuwe afbeelding opnieuw.

  • Het formaat van de afbeelding moet JPG/PNG zijn
  • De resolutie moet minimaal 1024x768 (ongeveer 1 megapixel of groter) zijn
×